Divadýlko Květinka je výjezdové divadlo, které hraje výchovné pohádky s živými herci již od roku 2014.


S novým školním rokem 2025 přichází i nový koncept – nově se bude jednat o vystoupení pouze jednoho herce. Představení jsou i nadále originální vlastní tvorba. Příběhy trvají cca 40 minut a děti jsou v nich aktivně zapojeny.

Hraji nejen pro mateřské školy, ale i v družinách, domovech seniorů a na jiných kulturních akcích.