GRAFOTERAPIE

Už dlouho grafology zaměstnává myšlenka, co se stane, když budeme záměrně psát určitá písmenka určitým způsobem. Změníme se? Teorie říká, že ano, praxe však ukazuje, že tato cesta musí mít svoje pravidla.

Prezenční + Individuální kurzy

Účastníci kurzu se dozvědí, co se v jejich písmu objevuje a čemu se tedy při novém učení mají vyhnout.

Kurz obsahuje 10 lekcí a trvá obvykle 10 až 12 kalendářních měsíců. Lekce se dělí na vysvětlení učiva a procvičovací část. Celá terapie tedy spočívá v tom, že se záměrně snažíme podle určitých pravidel měnit svůj rukopis a zautomatizovat ho.

Student je přijat na základě posouzení vstupního vzorku písma. Kurz je ukončen certifikátem na základě závěrečného vzorku písma, pokud splňuje všechny náležitosti.