Jsme výjezdové divadlo a hrajeme výchovné pohádky s živými herci. Představení jsou originální vlastní tvorba. Trvají cca 40 minut a aktivně zapojujeme i děti. Pohádky jsou tematicky zaměřeny: na poznání přírody, využití bylinek, environmentální výchovu, povolání, dopravu, pravidla chování, vánoce a jiné.

Hrajeme nejen pro mateřské školy, ale i v družinách, domovech seniorů a na jiných kulturních akcích od roku 2014.